loader

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης

Διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις οι οποίοι διέπουν την εγκατάσταση και χρήση της εφαρμογής «My Health IQ» (η «Εφαρμογή»). Με την εγκατάσταση σε κινητό τηλέφωνο ή την εγγραφή στη web version της Εφαρμογής, δηλώνετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεστε τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις χρήσης («οι Όροι»), που αποτελούν μία νομικά δεσμευτική συμφωνία (η «Σύμβαση»), καθώς και τη Δήλωση Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε Όρο, θα πρέπει να σταματήσετε άμεσα τη χρήση της Εφαρμογής και των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών.

 1. Εγγραφή και Άδεια Χρήσης

Η εφαρμογή «My Health IQ» παρέχεται από την ασφαλιστική εταιρία «Generali Hellas Α.Α.Ε.» (η «Generali»), που εδρεύει στην Αθήνα, Λεωφ. Συγγρού & Λαγουμιτζή 40, με ΑΦΜ: 094327684 και Αρ. ΓΕΜΗ: 941401000, τηλέφωνο: 2108096100, info@generali.gr έχει δε αναπτυχθεί και ανήκει στην εταιρία «Dacadoo AG» (Othmarstrasse 8, CH – 8008 Zurich, Switzerland) (η «Πάροχος εταιρία»).

Με την αποδοχή των  Όρων και την εγκατάσταση ενός αντιγράφου της Εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο ή με την εγγραφή σας μέσω υπολογιστή στη web version της Εφαρμογής, παρέχεται σε εσάς από την Πάροχο εταιρία, σε συνεργασία με τη Generali, μια μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη, ελεύθερα ανακλητή άδεια χρήσης της Εφαρμογής για προσωπική σας χρήση μόνο και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους.

Ταυτόχρονα, με την αποδοχή των Όρων και την ενεργοποίηση του προσωπικού σας λογαριασμού, αναγνωρίζετε και συμφωνείτε στην εγγραφή και πρόσβασή σας στις υπηρεσίες που είναι διαθέσιμες μέσω της Εφαρμογής, οι οποίες προσφέρονται σε υφιστάμενους πελάτες και ασφαλισμένους της Generali, που επιθυμούν να κάνουν χρήση της Εφαρμογής και να συμμετέχουν σε προγράμματα επιβράβευσης της Generali, σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις αυτών.

Οι υπηρεσίες που παρέχονται μέσω της Εφαρμογής (οι «Υπηρεσίες») περιλαμβάνουν:

 • Την ίδια την Εφαρμογή (συμπεριλαμβανομένων τυχόν ενημερώσεων ή νέων εκδόσεων αυτής),
 • Το περιεχόμενο της Εφαρμογής,
 • Οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία παρέχεται μέσω της Εφαρμογής.

Για την εγγραφή σας και τη χρήση της Εφαρμογής, θα πρέπει να έχετε την ιδιότητα του συμβαλλόμενου ή του ασφαλισμένου  σε ένα ενεργό ατομικό ασφαλιστήριο συμβόλαιο ζωής της Generali με την εμπορική ονομασία  Life On και να έχετε επιλέξει την κάλυψη της  Νοσηλείας, καθώς και να δημιουργήσετε  λογαριασμό “Generali ID”, συμπληρώνοντας τα απαιτούμενα στοιχεία σας στα αντίστοιχα πεδία της Φόρμας Εγγραφής (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμό κινητού τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου). Σε περίπτωση που τα δηλωθέντα στη Φόρμα στοιχεία, δεν είναι σύμφωνα με αυτά που διαθέτει ήδη η Generali, δεν είναι δυνατή η εγγραφή σας και θα λάβετε σχετική ενημέρωση. Για κάθε διευκρίνιση, μπορείτε να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Generali. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, θα λάβετε στο email σας έναν σύνδεσμο επαλήθευσης (verification link) και αφού τον επιλέξετε, θα πρέπει να εισάγετε εκ νέου τον κωδικό πρόσβασης σας στο λογαριασμό “Generali ID”, προκειμένου στη συνέχεια να σας επιτραπεί αυτόματα η πρόσβασή σας στην Εφαρμογή. Προς το σκοπό αυτό, η Generali θα γνωστοποιήσει στην Πάροχο εταιρία ένα ψευδωνυμοποιημένο, μοναδικό για εσάς, κωδικό χρήστη και μία ανώνυμη (πλασματική) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,  και εσείς θα πρέπει να προχωρήσετε στη διαδικασία δημιουργίας του προσωπικού σας λογαριασμού, εισάγοντας ένα όνομα προφίλ που εσείς θα επιλέξετε, την ηλικία, το φύλο, το ύψος, το βάρος και την τοποθεσία σας. Επισημαίνεται ότι εκτός των ανωτέρω προσωπικών στοιχείων (ηλικία, φύλο, ύψος, βάρος) ούτε απαιτείται ούτε επιτρέπεται η γνωστοποίηση των πραγματικών στοιχείων ταυτότητάς σας στην Πάροχο εταιρία.

Η πρόσβαση στην Εφαρμογή παρέχεται δωρεάν. Ως χρήστες, όμως, έχετε την ευθύνη για τυχόν καταβολή τελών σε τρίτους φορείς (π.χ. τέλη παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, χρεώσεις χρόνου χρήσης δικτύου κινητής τηλεφωνίας και διαδικτύου, κλπ.), καθώς και για την καλή λειτουργία του κινητού σας τηλεφώνου ή άλλου τυχόν απαραίτητου προσωπικού σας εξοπλισμού  που θα σας επιτρέπει την πρόσβαση στην Εφαρμογή. H Generali δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη όσον αφορά την εν λόγω πρόσβαση, τόσο από τεχνικής άποψης, όσο και αναφορικά με τα τυχόν καταβλητέα τέλη κάθε μορφής.

H Generali σας παρέχει τις Υπηρεσίες και την Εφαρμογή δωρεάν, μόνο κατά τη διάρκεια ισχύος ενός ατομικού ή ομαδικού ασφαλιστηρίου ζωής, εφόσον είστε συμβαλλόμενος ή ασφαλισμένος και έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18) έτος της ηλικίας σας. Σε περίπτωση ακύρωσης ή μη ανανέωσης του ασφαλιστηρίου σας θα διακοπεί η πρόσβασή σας στην Εφαρμογή.

Η χρήση της Εφαρμογής και των παρεχόμενων μέσω αυτής Υπηρεσιών δεν είναι ασφαλιστική κάλυψη, ούτε συνιστά απόδειξη έγκυρου ασφαλιστηρίου. Άδεια χρήσης της Εφαρμογής παρέχεται σε όσους συμβαλλόμενους ή ασφαλισμένους της Generali το επιθυμούν, με σκοπό να τους βοηθήσει να παρακολουθούν την υγεία τους και να βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση και την ευεξία τους, υιοθετώντας τη συνήθεια της καθημερινής άσκησης και επιδιώκοντας την επίτευξη των προσωπικών τους στόχων.

Η Generali επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει ή να διακόψει την παροχή των Yπηρεσιών ή της Εφαρμογής, με ή χωρίς προειδοποίηση, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη προς αποζημίωση σε περίπτωση που επιλέξει να ασκήσει αυτό το δικαίωμα.

 1. Σκορ Υγείας - Λειτουργίες της Εφαρμογής

Η Εφαρμογή,  όταν εγκαθίσταται σε συσκευή κινητού τηλεφώνου με λειτουργικό σύστημα Android ή iOS και ενεργοποιείται ο λογαριασμός ενός χρήστη ή όταν γίνεται εγγραφή μέσω υπολογιστή στη web version αυτής, παρέχει ς στον χρήστη τη δυνατότητα να λαμβάνει εξατομικευμένη βαθμολογία και άλλες πληροφορίες που αφορούν την υγεία και την ευεξία του, εξάγοντας και στατιστικές αναλύσεις.

Ειδικότερα, με βάση τα δεδομένα που:

 • καταχωρούνται από εσάς τους ίδιους είτε κατά το στάδιο της δημιουργίας του προσωπικού σας λογαριασμού (δηλαδή ηλικία, βάρος, ύψος, φύλο) είτε κατά τη διάρκεια χρήσης της Εφαρμογής (όπως κλινικά δεδομένα υγείας, οικογενειακό ιστορικό, τρόπος ζωής, διατροφή, σωματικές δραστηριότητες)  ή
 • συλλέγονται, κατόπιν δική σας έγκρισης, από συσκευές ή εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών τις οποίες εσείς τυχόν επιλέξετε να συνδέσετε με το λογαριασμό σας (εφεξής συνολικά «τα Δεδομένα»),

και με τη χρήση αλγορίθμων και μοντέλων βασισμένων σε πολυπληθή κλινικά δεδομένα, η Εφαρμογή εξάγει μια εξατομικευμένη βαθμολογία υγείας (το «Σκορ Υγείας»), η οποία εμφανίζεται εντός της Εφαρμογής, μαζί με πρόσθετες πληροφορίες και συμβουλές για την υγεία και την ευεξία σας (εφεξής «οι Πληροφορίες»).

Τα Δεδομένα αποστέλλονται απευθείας και αποθηκεύονται στις υποδομές της Παρόχου εταιρίας, ενώ μόνο το Σκορ Υγείας και οι συλλεγέντες πόντοι γνωστοποιείται από αυτήν στη Generali προκειμένου να είναι δυνατή η παροχή προνομίων  από την Generali στο πλαίσιο προγραμμάτων επιβράβευσης.

To Σκορ υγείας βασίζεται σε 3 παράγοντες: τη σωματική κατάσταση (body), τη νοητική κατάσταση (mind) και τον τρόπο ζωής (lifestyle). Υπολογίζεται με επιστημονικό τρόπο από το 1 έως το 1000, αυξάνεται ή μειώνεται σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με το πώς αλλάζει το σώμα σας, η συναισθηματική ευεξία ή ο τρόπος ζωής σας. Η στάθμιση των επιμέρους βαθμολογιών είναι η ακόλουθη: Body (40%), Mind (15%) και Lifestyle (45%).

Μέσω της Εφαρμογής είναι επιπλέον δυνατή, μέσω ενσωματωμένου σε αυτήν tracker, η παρακολούθηση από εσάς πολλών και διαφορετικών δραστηριοτήτων προπόνησης και εκγύμνασης σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους,  επιλέγοντας τη σχετική δραστηριότητα στο μενού της Εφαρμογής. Για την παροχή αυτών των υπηρεσιών χρησιμοποιούνται δεδομένα θέσης (GPS) για τον εντοπισμό της συσκευής σας και σύνδεση διαδικτύου. Εκτός από την απευθείας παρακολούθηση, η Εφαρμογή υποστηρίζει πολλές από τις δημοφιλείς συσκευές και εφαρμογές παρακολούθησης φυσικής δραστηριότητας που διατίθενται από τρίτους κατασκευαστές. Η λίστα των συνδεόμενων συσκευών είναι διαθέσιμη στην Εφαρμογή.

Η Πάροχος εταιρία σας επιτρέπει επίσης να εγγραφείτε για να συμμετάσχετε σε δημόσιες (ή μη) προκλήσεις μεταξύ φίλων σας ή άλλων χρηστών της Εφαρμογής, οι οποίες δύναται να διέπονται από ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις. Με την εγγραφή σας, αναγνωρίζετε ότι μια τέτοια συμμετοχή αποτελεί μια δυνητικά επικίνδυνη δραστηριότητα και ότι συμμετέχετε με δική σας ευθύνη. Αναγνωρίζετε επίσης ότι δεν θα χρησιμοποιήσετε μέσα ούτε θα συμπεριφερθείτε με τρόπο που εύλογα μπορεί να θεωρηθεί ότι αντίκειται στο νόμο ή στα χρηστά ήθη. Η Πάροχος εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να ελέγχει και να εξακριβώνει τη δραστηριότητά σας, να τροποποιεί ή να καταργεί αναρτήσεις σας και να σας αποκλείει προσωρινά ή μόνιμα από μια δημόσια πρόκληση ή από δημόσιες προκλήσεις γενικά ή να αναστείλει τον λογαριασμό σας σε περίπτωση που εύλογα κρίνει ότι ένα τέτοιο μέτρο είναι απαραίτητο για (i) τη συμμόρφωση με οποιουσδήποτε εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς ή αιτήματα δημοσίων ή δικαστικών αρχών, ή (ii) τη διερεύνηση οποιασδήποτε ενδεχόμενης παράβασης, ή (iii) την προστασία των δικαιωμάτων, της περιουσίας ή της ασφάλειας της Παρόχου εταιρίας, των χρηστών και του κοινού ή αν (iiii) δημοσιεύσετε οποιοδήποτε περιεχόμενο κριθεί ακατάλληλο ή προωθήσετε τη διαφήμιση οποιουδήποτε προϊόντος τρίτων.

Η μορφή, οι λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά της Εφαρμογής μπορεί να αλλάξουν  οποτεδήποτε, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών.

 1. Πρόγραμμα επιβράβευσης Generali

\Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το ισχύον πρόγραμμα επιβράβευσης της Generali, το ελάχιστο Σκορ Υγείας και τους ειδικούς όρους που αφορούν στο πρόγραμμα αυτό επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: http://myhealthiq.generali.gr H Generali διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τα κριτήρια και γενικά τους όρους του προγράμματος επιβράβευσης και οι σχετικές τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται στους χρήστες της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών με σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Generali ή στην Εφαρμογή.

 1. Κανόνες Χρήσης και Περιορισμοί

Υπάρχουν κανόνες και περιορισμοί στη χρήση της Εφαρμογής. Αυτοί έχουν τεθεί σε συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις, προς το σκοπό της προστασίας των χρηστών και της αποφυγής περιπτώσεων κατάχρησης, αλλά και προς το σκοπό παροχής της καλύτερης δυνατής εμπειρίας σε όλους τους χρήστες. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή οριστική διακοπή όλων των εμπλεκόμενων λογαριασμών, χωρίς η Generali να οφείλει, εξαιτίας αυτής,  οποιαδήποτε αποζημίωση.

 1. Παράνομη χρήση: Κατά τη χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών οφείλετε να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς, εθνικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς. Απαγορεύεται η χρήση της Εφαρμογής ή οποιωνδήποτε παρεχόμενων Πληροφοριών για παράνομους σκοπούς ή για την προώθηση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας
 2. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση: Κατά τη χρήση της Εφαρμογής δεν επιτρέπεται να προβείτε σε κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες: (α) πρόσβαση, παραβίαση ή χρήση μη δημόσιων χώρων της Εφαρμογής (εκτός του δικού σας λογαριασμού), (β) ανίχνευση, σάρωση ή δοκιμή της ευπάθειας οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου ή η παραβίαση ή παράκαμψη μέτρων ασφάλειας ή ταυτοποίησης, (γ) προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης ή αναζήτησης της Εφαρμογής ή οποιωνδήποτε Δεδομένων με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (αυτοματοποιημένο ή μη) εκτός από τις διαθέσιμες από την Πάροχο εταιρία και δημοσιευμένες διεπαφές, (δ) παρέμβαση, διακοπή ή προσπάθεια παρέμβασης ή διακοπής της πρόσβασης άλλου χρήστη της Εφαρμογής.
 3. Παραβίαση της ιδιωτικότητας των τρίτων: Απαγορεύεται η αποκάλυψη των δεδομένων υγείας, ευεξίας ή άλλων Πληροφοριών άλλων προσώπων χωρίς τη ρητή τους άδεια και εξουσιοδότηση.
 4. Προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, εμπορία ή μεταπώληση της Εφαρμογής, του σχεδιασμού και της εμφάνισής της ή οποιασδήποτε Πληροφορίας που προέρχεται από αυτήν. Απαγορεύεται επίσης η τροποποίηση ή αναδιανομή του περιεχομένου της Εφαρμογής ή οποιασδήποτε Πληροφορίας, καθώς και η αναπαραγωγή, αποθήκευση, σύνδεση (link), πλαισίωση (frame) ή σύνδεση σε βάθος (deep-link) περιεχομένου της Εφαρμογής σε οποιαδήποτε άλλη εφαρμογή/ιστοσελίδα, ή άλλο μέσο ή μορφή (format) χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση της Generali και της Παρόχου εταιρίας. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση της Εφαρμογής για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης.
 5. Κακόβουλο λογισμικό. Δεν πρέπει να παρέχετε κακόβουλο περιεχόμενο που προορίζεται να βλάψει ή να διαταράξει το πρόγραμμα περιήγησης ή τον υπολογιστή άλλου χρήστη ή να θέσει σε κίνδυνο την ιδιωτικότητα αυτού.

Κατά τη χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών οφείλετε να τηρήσετε το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων ταυτοποίησής σας,  τα οποία δεν επιτρέπετε να γνωστοποιήσετε στην Πάροχο εταιρία ή σε άλλους χρήστες της Εφαρμογής.

Ενδεικτικά, συμφωνείτε ότι:

 1. Δεν θα φορτώσετε φωτογραφία σας στο προφίλ του προσωπικού σας λογαριασμού στην Εφαρμογή ή κατά τη συμμετοχή σας σε μία Δημόσια Πρόκληση.
 2. Δεν θα μεταφορτώσετε δεδομένα ταυτοποίησής σας στην Εφαρμογή μέσω του συγχρονισμού του λογαριασμού σας με λογαριασμούς σας άλλων συνδεδεμένων συσκευών ή εφαρμογών τρίτων κατασκευαστών ή με λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Θα επιλέξετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις απορρήτου στο Μενού της Εφαρμογής, ώστε το προφίλ του λογαριασμού σας να ορίζεται ως ιδιωτικό και οι επιλογές κοινής χρήσης των Δεδομένων σας (που είναι δημοσιεύσιμα σε όλους τους χρήστες της Εφαρμογής, δηλ. το Σκορ Υγείας, οι προπονήσεις και τα επιτεύγματά σας) να παραμένουν απενεργοποιημένες.

Συμφωνείτε να αποζημιώσετε πλήρως την Generali για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, δαπάνη ή έξοδο με τα οποία τυχόν επιβαρυνθεί, άμεσα ή έμμεσα, εξαιτίας χρήσης των Υπηρεσιών ή της Εφαρμογής με τρόπο διαφορετικό από αυτόν που προβλέπεται στους παρόντες Όρους ή/και την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας,  οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα, τίτλος ή συμφέρον στην Εφαρμογή και στις Πληροφορίες (εξαιρουμένων αυτών που παρέχονται από τους χρήστες αυτής) ανήκουν αποκλειστικά στην Πάροχο εταιρία ή στους δικαιοπαρόχους της. Τα στοιχεία της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του γενικού σχεδιασμού, των εικόνων και γραφικών, της επιλογής και της διάρθρωσης αυτών, προστατεύονται από την νομοθεσία περί  πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα εμπορικά σήματα, οι επωνυμίες και τα λογότυπα που περιέχονται ή επιδεικνύονται από τις Υπηρεσίες ή την Εφαρμογή ανήκουν στην Generali ή τον Όμιλο Generali. Δεν επιτρέπεται να τα αντιγράψετε, τροποποιήσετε, αλλάξετε, αναπαραγάγετε, δημοσιεύσετε, παρουσιάσετε, διανείμετε, αποθηκεύσετε, μεταδώσετε, εκμεταλλευτείτε εμπορικά ή διαδώσετε με οποιοδήποτε τρόπο, ούτε να τα χρησιμοποιήσετε με άλλο τρόπο χωρίς τη ρητή άδεια της Generali.

 1. Ασφάλεια

Η Generali και η Πάροχος εταιρία λαμβάνουν όλα τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται από την Εφαρμογή, περιλαμβανομένων μεταξύ άλλων του διαχωρισμού, της ψευδωνυμοποίησης και της κρυπτογράφησης αυτών. Παρόλα αυτά, η Generali δε μπορεί να εγγυηθεί την εμπιστευτικότητα των προσωπικών αυτών πληροφοριών αναφορικά με παράγοντες που είναι πέρα από τον έλεγχό της.

Κάθε Πληροφορία που μεταδίδεται μέσω της Εφαρμογής θα μεταβιβάζεται μέσω δημοσίων τηλεπικοινωνιακών δικτύων. Αν και η Πάροχος εταιρία χρησιμοποιεί τεχνολογία κρυπτογράφησης, δεν παρέχεται καμία εγγύηση ή δέσμευση ή διαβεβαίωση ότι η λειτουργία της Εφαρμογής θα είναι ασφαλής, αδιάλειπτη, χωρίς τεχνικά σφάλματα ή σφάλματα επικοινωνίας δικτύων.

Αναφορικά με τον προσωπικό κωδικό πρόσβασής σας, σημειώνεται ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η για τη διαφύλαξη του απορρήτου του και δεν θα πρέπει να τον αποκαλύψετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Κάθε χρήστης παραμένει υπεύθυνος ο ίδιος για κάθε ενέργεια/χρήση του λογαριασμού του στην Εφαρμογή που γίνεται με τη χρήση του προσωπικού κωδικού του. H Generali δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία από τυχόν πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στα προσωπικά σας στοιχεία ή στον λογαριασμό σας στην Εφαρμογή. Σε περίπτωση που χάσετε ή ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας ή υποψιάζεστε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε ενδεχόμενη παραβίαση ασφάλειας, θα πρέπει να απευθύνεστε στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Generali το συντομότερο δυνατό, αποστέλλοντας email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@generali.gr

 1. Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Η Generali δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την πληρότητα του περιεχομένου, των προϊόντων ή/και υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων ή εφαρμογών στις οποίες τυχόν παραπέμπει η Εφαρμογή με τη χρήση συνδέσμων (links). Τυχόν συνδέσεις σε άλλες εφαρμογές / ιστότοπους δεν συνεπάγονται έγκριση από τη Generali αυτών των εφαρμογών/ ιστότοπων ή του περιεχόμενου, των προϊόντων ή υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτών.

Συνεπώς, η Generali δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που προσφέρονται από ιστοσελίδες τρίτων, προς τα οποία ενδεχομένως να παραπέμπει η Εφαρμογή με τη χρήση συνδέσμων (links). Επιπλέον, η Generali δεν εγγυάται προς τους επισκέπτες/χρήστες την καλή εκτέλεση στην παροχή υπηρεσιών ή/και πώληση προϊόντων, την ακρίβεια τυχόν πληροφοριών, την ποιότητα των τυχόν προσφερόμενων υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και γενικά τη νόμιμη, καλόπιστη ή ηθική συμπεριφορά των τρίτων, προς των οποίων τις ιστοσελίδες ενδέχεται να παραπέμπει με τη χρήση συνδέσμων ή άλλων τεχνικών μεθόδων η Εφαρμογή.

 1. Καμία εγγύηση

Οι Πληροφορίες που παρέχονται σε εσάς μέσω της Εφαρμογής έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν προορίζονται να υποκαταστήσουν τις γνώσεις, την κρίση και την εμπειρογνωμοσύνη ενός γιατρού ή άλλου επαγγελματία υγείας. Η διενέργεια μιας αξιόπιστης ιατρικής διάγνωσης, η αντιμετώπιση οποιασδήποτε ιατρικής πάθησης και η χορήγηση οποιασδήποτε φαρμακευτικής αγωγής απαιτεί την εμπλοκή ανεξάρτητων καταρτισμένων επαγγελματιών υγείας. Σε περίπτωση που έχετε συγκεκριμένες απορίες σχετικά με την αντιμετώπιση και τη θεραπεία μίας πάθησης ή σχετικά με την κατάσταση της υγείας σας, πρέπει να επικοινωνήσετε με τον προσωπικό σας γιατρό.

Το Σκορ Υγείας, ειδικά, δεν αποτελεί ένα διαγνωστικό εργαλείο και δεν υποκαθιστά τη διάγνωσή του γιατρού σας. Το Σκορ Υγείας είναι απλώς ένας δείκτης της τωρινής κατάστασης της υγείας και της ευεξίας σας, ενώ η Εφαρμογή της Παρόχου εταιρίας είναι ένα lifestyle προϊόν που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε την προσωπική σας υγεία  και ευεξία με έναν εύκολο και διασκεδαστικό τρόπο.

Η Generali δεν επιβεβαιώνει την ακρίβεια ή την αξιοπιστία των Δεδομένων που συλλέγονται μέσω της Εφαρμογής ή των Πληροφοριών που παρέχονται από την Πάροχο εταιρία. Η Generali δεν εγγυάται ότι το Σκορ Υγείας σας είναι απολύτως ακριβές και ότι η στάθμιση και ο υπολογισμός όλων των επιμέρους Δεδομένων που υπολογίζονται αυτόματα από την Εφαρμογή, βάσει αλγορίθμων και μοντέλων που έχουν αναπτυχθεί από την Πάροχο εταιρία, είναι αλάνθαστος. Η Generali δεν παρακολουθεί με οποιονδήποτε τρόπο οποιοδήποτε περιεχόμενο, το οποίο έχει καταχωρηθεί ή ληφθεί ή άλλως αποκτηθεί μέσω της χρήσης της Εφαρμογής. Εναπόκειται στη διακριτική σας ευχέρεια να αξιολογήσετε τις Πληροφορίες και να ενεργήσετε βασιζόμενοι στην ιδιωτική σας βούληση, χωρίς η Generali να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

 1. Αποποίηση Ευθύνης

Η ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ" ΚΑΙ “ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ”. ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: (Α) Η GENERALI ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ, ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ, ΑΔΙΚΟΠΡΑΚΤΙΚΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ) Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ (Β) Η GENERALI ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ, ΣΙΩΠΗΡΗ Ή ΕΝΝΟΟΥΜΕΝΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ, ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ, ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ, ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΔΟΣΗ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΕΝΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ Ή ΕΙΔΙΚΟ ΣΚΟΠΟ, ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ, ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ, ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑ, ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ, ΜΗ ΟΧΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ.

Η GENERALI ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ  Α) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ‘Η Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΙΣ ΕΠΙΘΥΜΙΕΣ Ή ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΑΣ, Β) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ‘Η Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΑΔΙΑΚΟΠΑ, Γ) ΟΤΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΣΦΑΛΜΑΤΑ Ή ΑΤΕΛΕΙΕΣ ΘΑ ΕΠΙΔΙΟΡΘΩΝΟΝΤΑΙ, Δ) ΟΤΙ ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΙΟΥΣ Ή ΑΛΛΟ ΕΠΙΖΗΜΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ, Η GENERALI ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΦΑΛΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ Ή ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥΣ, Ή ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΞΑΙΤΙΑΣ Ή ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ.

Η GENERALI, ΕΠΙΣΗΣ, ΔΕ ΦΕΡΕΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΡ ΥΓΕΙΑΣ KAI ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΑΥΤΩΝ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΤΕ ‘Η ΟΧΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ Ή ΘΕΡΑΠΕΙΑ.

ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΠΑΡΑΙΤΕΙΣΤΕ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΤΥΧΟΝ ΑΞΙΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙ ΤΗΣ GENERALI  Ή ΕΝΑΝΤΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ, ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ, ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ή ΔΙΚΑΙΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΥΤΗΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΒΛΑΒΗ ΠΡΟΚΥΨΕΙ Ή ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ‘Η/ΚΑΙ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΑΣ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΑΥΤΗΣ.

 1. Γενικοί Όροι

Οι παρόντες Όροι, μαζί με τυχόν τροποποιήσεις και τυχόν συμπληρωματικές συμφωνίες, τις οποίες θα συνάψετε με τη Generali σε σχέση με τη χρήση της Εφαρμογής και των Υπηρεσιών, αποτελούν την πλήρη και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ εσάς και της Generali. Η Generali επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους, με ανάρτηση στην ιστοσελίδα http://myhealthiq.generali.gr και στην Εφαρμογή, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Για αυτό το λόγο, παρακαλούνται οι χρήστες να ανατρέχουν στους Όρους σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνονται για κάθε σχετική τροποποίηση.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί ή καταστεί καταχρηστική, αντίθετη προς το νόμο ή τα χρηστά ήθη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες Όρους, χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η ισχύς και εκτελεστότητα των λοιπών Όρων.

Η παρούσα Σύμβαση, και οποιαδήποτε δικαιώματα και άδειες παρέχονται στο πλαίσιο αυτής δεν μπορούν να μεταβιβαστούν ή να εκχωρηθούν από εσάς.

Τυχόν παραίτηση από οποιονδήποτε όρο της παρούσας Σύμβασης, δεν θα θεωρείται ως παραίτηση από οποιονδήποτε άλλο όρο, και η τυχόν καθυστέρηση της Generali να ασκήσει οποιοδήποτε δικαίωμα δεν θα συνιστά παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.

Οι ανωτέρω Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, συμφωνείται ρητά ότι τα Δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυσή της.