loader
Συχνές Ερωτήσεις

Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι το Σκορ Υγείας My Health IQ;

Εάν η υγεία παραμένει κάτι αόριστο, είναι δύσκολο να την καταλάβετε. Ωστόσο, αν μπορείτε να τη μετρήσετε, μπορείτε και να τη βελτιώσετε. Με την εμφάνιση πληθώρας wearable (φορετών) συσκευών και εφαρμογών για την υγεία και τη φυσική κατάσταση στην αγορά, η πρόσβαση σε διάφορα δεδομένα για την υγεία και τη φυσική κατάσταση δεν ήταν ποτέ ευκολότερη. Αυτό αποτελεί ταυτόχρονα και πρόβλημα, καθώς κανείς δεν μπορεί να διαχειριστεί τόσα πολλά δεδομένα και να τα κατανοήσει χωρίς υποστήριξη.

Και αυτό ακριβώς κάνει το Σκορ Υγείας My Health IQ με την πληθώρα των δεδομένων για την υγεία και την ευεξία: μετατρέπει τα διάφορα στοιχεία για την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου σε έναν μόνο αριθμό, το Σκορ Υγείας, ώστε να είναι κατανοητός από όλους. Ουσιαστικά, το Σκορ Υγείας My Health IQ βασίζεται στο ποιος είστε (σώμα), πώς νιώθετε (πνεύμα) και πώς ζείτε (τρόπος ζωής).

Το Σκορ Υγείας My Health IQ είναι ένας επιστημονικά υπολογισμένος αριθμός από το 1 (ελάχιστο) έως το 1.000 (μέγιστο). Αυξάνεται ή μειώνεται σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με το πώς αλλάζουν τα δεδομένα για το σώμα σας, τη συναισθηματική ευεξία σας ή τον τρόπο ζωής σας. Σκεφτείτε το σαν μια προσωπική καταγραφή της τιμής της υγείας και της ευεξίας σας σε πραγματικό χρόνο, όπως αντίστοιχα καταγράφεται και η αξία μιας μετοχής στο χρηματιστήριο.

Το Σκορ Υγείας My Health IQ βασίζεται σε περισσότερα από 200 εκατομμύρια ανθρωπο-έτη κλινικών δεδομένων. Έχει αναπτυχθεί σε συνεργασία με επιστήμονες.

Ποιο είναι ένα καλό ή ένα κακό Σκορ Υγείας;

Το Σκορ Υγείας My Health IQ μεταφράζει απλά την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου σε έναν μόνο αριθμό και, επομένως, μπορεί να γίνει καθολικά κατανοητό. Ουσιαστικά, βασίζεται στο ποιος είστε (σώμα), πώς νιώθετε (πνεύμα) και πώς ζείτε (τρόπος ζωής). Εκφράζεται ως αριθμός από το 1 έως το 1.000 και αυξάνεται ή μειώνεται σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με το πώς αλλάζουν τα δεδομένα για το σώμα, τη συναισθηματική ευεξία ή τον τρόπο ζωής.

Σήμερα, το υψηλότερο Σκορ Υγείας είναι 917 και το χαμηλότερο είναι 154.

Οι επιμέρους βαθμολογίες του My Health IQ σταθμίζονται ως εξής: Σώμα (40%), Συναισθήματα (15%) και Τρόπος ζωής (45%).

Το Σκορ Υγείας My Health IQ μπορεί να κατηγοριοποιηθεί σε τρεις βαθμίδες, καθώς και σε πέντε βαθμίδες, ως εξής:

Οι τρεις βαθμίδες θα μπορούσαν να είναι οι εξής:
• Κακό (< 480)
• Καλό (≥ 480 – < 680)
• Εξαιρετικό (≥ 680)

Οι πέντε βαθμίδες θα μπορούσαν να είναι οι εξής:
• Κακό (< 480)
• Σχετικά καλό (≥ 480 – < 550)
• Καλό (≥ 550 – < 610)
• Πολύ καλό (≥ 610 – < 680)
• Εξαιρετικό (≥ 680)

Το Σκορ Υγείας My Health IQ προσδιορίζεται με ακρίβεια;

Όταν εγγραφήκατε στο My Health IQ, εισαγάγατε μόνο τέσσερα δεδομένα (ηλικία, φύλο, ύψος και βάρος) και λάβατε το πρώτο σας προσωπικό Σκορ Υγείας My Health IQ. Όλα τα άλλα δεδομένα για τον υπολογισμό του Σκορ Υγείας My Health IQ υπολογίστηκαν αυτόματα με βάση τις εκτιμώμενες μέσες τιμές τη δεδομένη στιγμή. Φυσικά, όσο περισσότερα δεδομένα παρέχετε σταδιακά, τόσο πιο ακριβές και πιο εξατομικευμένο θα είναι το Σκορ Υγείας σας.

Γιατί είναι σημαντικό το Σκορ Υγείας My Health IQ;

Είναι γνωστό ότι ένας υγιεινός τρόπος ζωής μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εμφάνισης ασθενειών αργότερα κατά τη διάρκεια της ζωής. Η ευεξία είναι μια πολύπλοκη έννοια, αλλά μπορεί γενικά να αναλυθεί στις παρακάτω συνιστώσες: άσκηση, διατροφή, συναισθηματική ευεξία, επιλογές τρόπου ζωής, στρες και συνήθειες ύπνου. Αλλαγές σε αυτούς τους  τομείς επηρεάζουν με τη σειρά τους άλλους παράγοντες και, στη συνέχεια, το συνολικό επίπεδο ευεξίας σας. Οι θετικές αλλαγές στον τρόπο ζωής σας μπορούν να έχουν ευρεία οφέλη για την υγεία σας αλλά, στο τέλος, μόνο εσείς μπορείτε να κάνετε την αλλαγή.

Τα οφέλη της ενθάρρυνσης για τη διαχείριση της υγείας και της ευεξίας σας είναι προφανή. Η εφαρμογή My Health IQ λειτουργεί ως ο προσωπικός σας coach σε θέματα υγείας, σας παρακινεί να συνεχίζετε, σας ανταμείβει για τις επιτυχίες σας και σας βοηθά να πετύχετε τους στόχους σας.

Γιατί το Σκορ Υγείας είναι ένας πολύτιμος δείκτης που πρέπει να καταγράφετε διαχρονικά;

Τα προηγούμενα χρόνια παρατηρήθηκε μια στροφή των ιατροτεχνολογικών προϊόντων προς τον καταναλωτικό τομέα, καθώς κυκλοφόρησε στην αγορά πληθώρα wearable συσκευών και εφαρμογών σχετικών με την υγεία και τη φυσική κατάσταση. Πολλές εταιρείες καταναλωτικών ηλεκτρονικών προϊόντων κυκλοφόρησαν στην αγορά μετρητές βημάτων, ψηφιακές ζυγαριές, συστήματα παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης, βραχιόλια παρακολούθησης δραστηριότητας και, πιο πρόσφατα, έξυπνα ρολόγια, μετατρέποντας την αγορά των wearable συσκευών σε μια πρώιμη μαζική αγορά. Η πρόσβαση σε διάφορα δεδομένα για την υγεία και τη φυσική κατάσταση δεν ήταν ποτέ ευκολότερη, αλλά αυτό αποτελεί επίσης πρόβλημα, καθώς κανείς δεν μπορεί να χειριστεί τόσα πολλά δεδομένα και οι άνθρωποι συνήθως δεν γνωρίζουν πώς να τοποθετήσουν τα δεδομένα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.

Εάν η υγεία και η ευεξία παραμένουν αφηρημένες έννοιες, είναι δύσκολο να βελτιωθούν. Από εννοιολογικής άποψης, αν μπορούμε να μετρήσουμε κάτι, μπορούμε και να το αξιοποιήσουμε. Επομένως, χρειάζεστε κάτι που να ανακτά πληροφορίες από όλα αυτά τα δεδομένα και να παρέχει μια ορατή και εύκολα κατανοητή εικόνα για την κατάσταση της υγείας και της ευεξίας ενός ατόμου μια δεδομένη στιγμή.

Αυτό ακριβώς κάνει το Σκορ Υγείας My Health IQ, καθώς ερμηνεύει με απλό τρόπο την κατάσταση της υγείας ενός ατόμου σε έναν μόνο αριθμό, ώστε να μπορεί να είναι καθολικά κατανοητή. Μετρά τη συνολική υγεία και ευεξία ενός ατόμου, με βάση τις τιμές σωματικών μετρήσεων, τη συναισθηματική ευεξία και τον τρόπο ζωής (άσκηση, διατροφή, στρες και ύπνος). Εάν καταγράφεται διαχρονικά, αποτελεί έναν καλό δείκτη της εξέλιξης της υγείας και της ευεξίας ενός ατόμου. Το Σκορ Υγείας My Health IQ είναι ένας αριθμός από το 1 (ελάχιστο) έως το 1.000 (μέγιστο) και αυξάνεται ή μειώνεται σε πραγματικό χρόνο, ανάλογα με το πώς αλλάζουν τα δεδομένα για το σώμα σας, τη συναισθηματική ευεξία σας ή τον τρόπο ζωής σας. Σκεφτείτε το σαν μια προσωπική καταγραφή της τιμής της υγείας και της ευεξίας σας σε πραγματικό χρόνο, όπως αντίστοιχα καταγράφεται και η αξία μιας μετοχής στο χρηματιστήριο.

Το My Health IQ, καταγράφει ένα σκορ και όχι μια μέτρηση σχετική με την υγεία (όπως τη βιολογική ηλικία, την πραγματική ηλικία κ.λπ.) για δύο πολύ σημαντικούς λόγους: θέλαμε έναν δείκτη που επιτρέπει τη σύγκριση μεταξύ ατόμων μεγαλύτερης και μικρότερης ηλικίας, καθώς και μεταξύ ανδρών και γυναικών. Προκειμένου να γίνει αυτό, χρησιμοποιείται μια μαθηματική εξίσωση για την ηλικία και το φύλο, έτσι ώστε το σκορ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καθολικό μέτρο της κατάστασης της υγείας.

Το Σκορ Υγείας My Health IQ είναι ιατρικό προϊόν;

Όχι, το Σκορ Υγείας My Health IQ δεν είναι διαγνωστικό εργαλείο και δεν υποκαθιστά τη διάγνωση από επαγγελματία ιατρό.

Το Σκορ Υγείας My Health IQ είναι ένας δείκτης της τρέχουσας κατάστασης της υγείας και της ευεξίας. Είναι ένα ψηφιακό εργαλείο τρόπου ζωής που σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε την προσωπική υγεία και ευεξία σας εύκολα και διασκεδαστικά. Για να παραμένετε δραστήριοι και να διατηρείτε το ενδιαφέρον σας την υγεία και την ευεξία σας, το My Health IQ εφαρμόζει τεχνικές παροχής κινήτρων εμπνευσμένες από τις συμπεριφορικές επιστήμες και δημοφιλή διαδικτυακά παιχνίδια και χρησιμοποιεί την κοινωνική δυναμική ομάδων και κοινωνικών δικτύων. Ως αποτέλεσμα, λαμβάνετε εικονικές συμβουλές και σχόλια σε πραγματικό χρόνο από το Health Navigator του My Health IQ, το οποίο συνδυάζει κατάλληλα αυτές τις προηγμένες τεχνικές για εσάς.

Γιατί το Σκορ Υγείας μου κάποιες φορές μειώνεται αν καταγράφω μια δραστηριότητα;

Τα ευεργετικά οφέλη της σωματικής δραστηριότητας καθορίζονται από διαρκή άσκηση σε βάθος χρόνου, όχι από μια μεμονωμένη προπόνηση.

Η αρχή αυτή εφαρμόζεται στο My Health IQ μέσω μιας διαδικασίας προσδιορισμού του μέσου όρου (που ονομάζεται «εκθετικά σταθμισμένος κινητός μέσος όρος»), η οποία εξετάζει τις δραστηριότητές σας το διάστημα των προηγούμενων 60 ημερών. Λόγω αυτού, εάν μια προπόνηση που κάνετε σήμερα καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από τον τρέχοντα μέσο όρο σας, το σκορ σας θα μειωθεί, όπως θα έπρεπε. Όπως και οτιδήποτε άλλο στο My Health IQ, το σκορ δραστηριότητάς σας είναι μια ορθή και ιατρικά ρεαλιστική μέτρηση της σημερινής και της μελλοντικής κατάστασης της υγείας σας.

Γιατί η προπόνησή μου σταμάτησε κατά τη διάρκεια της καταγραφής;

Η ενσωματωμένη λειτουργία καταγραφής του My Health IQ μπορεί πλέον να εντοπίσει αν υπερβαίνετε το όριο ταχύτητας της δραστηριότητας ή αν είστε αδρανείς για μεγάλο χρονικό διάστημα. Λειτουργεί ως εξής:

Ανίχνευση ορίου ταχύτητας: Η ανίχνευση ορίου ταχύτητας ενεργοποιείται αν συνεχίσετε κατά λάθος την καταγραφή με την ενσωματωμένη λειτουργία καταγραφής στην εφαρμογή για κινητές συσκευές, μετά την ολοκλήρωση μιας προπόνησης που καταγράφεται με τη χρήση GPS. Αυτό μπορεί να συμβεί, παραδείγματος χάριν, αν μπείτε σε ένα αυτοκίνητο και μετακινηθείτε με αυτό.

Ανίχνευση αδράνειας: Η λειτουργία ανίχνευσης αδράνειας εντοπίζει αν συνεχίζετε κατά λάθος να έχετε ενεργοποιημένη την ενσωματωμένη λειτουργία καταγραφής του τηλεφώνου σας για 30 λεπτά μετά την ολοκλήρωση μιας προπόνησης που καταγράφεται με τη χρήση GPS και, στη συνέχεια, παραδείγματος χάριν, πάτε για φαγητό και αφήσετε τη συσκευή πάνω στο τραπέζι.

Καταγράφω τα βήματά μου με μια εξωτερική συσκευή καταγραφής, αλλά τα βήματά μου δεν μεταφέρονται πάντα στο My Health IQ σε αναλογία 1:1. Γιατί;

Το My Health IQ έχει εισαγάγει αλγορίθμους για τον εντοπισμό διπλά προσμετρούμενων προπονήσεων και δραστηριοτήτων και έχει αρχίσει να διαγράφει διπλές προπονήσεις και βήματα. Γιατί είναι σημαντικό αυτό; Έχοντας τη δυνατότητα σύνδεσης διάφορων συσκευών και εφαρμογών καταγραφής, οι χρήστες συχνά ξεχνούν ότι καταγράφουν δραστηριότητες σε διαφορετικές συσκευές καταγραφής παράλληλα. Αυτό συμβαίνει για παράδειγμα εάν φορούν έναν εξωτερικό μετρητή βημάτων συνδεδεμένο στο My Health IQ και καταγράφουν παράλληλα το τρέξιμο στο My Health IQ. Σε αυτή την περίπτωση θα υπήρχε διπλή μέτρηση μιας δραστηριότητας τρεξίματος. Οι περιπτώσεις αυτές πρέπει να εντοπίζονται και οι διπλές καταγραφές να αφαιρούνται.

Το My Health IQ δημιουργεί μια καθημερινή περίληψη των δραστηριοτήτων. Στην περίληψη συγκεντρώνονται οι προπονήσεις και τα δεδομένα δραστηριότητας του χρήστη για μια συγκεκριμένη ημέρα. Συγκεντρώνοντας όλες τις προπονήσεις και τις δραστηριότητες μίας ημέρας, το My Health IQ μπορεί να εξακριβώσει αν ορισμένες προπονήσεις και δραστηριότητες αλληλεπικαλύπτονται χρονικά. Εάν δύο προπονήσεις αλληλεπικαλύπτονται, μόνο η προπόνηση με την υψηλότερη καύση κανονικοποιημένης ενέργειας (μετρούμενη σε MET h) θα εμφανίζεται στο My Health IQ.

Ορισμένες εξωτερικές συσκευές/εφαρμογές μεταφέρουν δεδομένα βημάτων πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών χρόνου, μέσω της σύνδεσής τους. Αυτό βοηθά το My Health IQ να πραγματοποιήσει έναν ακριβή υπολογισμό αλληλεπικαλύψεων και, επομένως, να αφαιρέσει με μεγάλη ακρίβεια διπλές προπονήσεις και δραστηριότητες.

Ωστόσο, άλλες εξωτερικές συσκευές/εφαρμογές εξακολουθούν να πραγματοποιούν μόνο μία ημερήσια μεταφορά δεδομένων βημάτων μέσω της σύνδεσής τους, χωρίς να παρέχουν χρονικές πληροφορίες. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο υπολογισμός των αλληλεπικαλύψεων είναι λιγότερο ακριβής. Μια ημερήσια μέτρηση βημάτων μπορεί να επικαλύπτει μια έντονη προπόνηση που καταγράφεται στο My Health IQ, επομένως η προπόνηση θα προτιμηθεί έναντι των βημάτων, λόγω της μεγαλύτερης καύσης ενέργειας.

Για αυτούς τους λόγους, κάποιες φορές πραγματοποιείται μόνο μερική μεταφορά βημάτων από την εξωτερική συσκευή/εφαρμογή στο My Health IQ.

Μπορώ να συνδέσω συσκευές και εφαρμογές τρίτων στο My Health IQ;

Στο My Health IQ μπορείτε να καταγράψετε 115 διαφορετικές δραστηριότητες φυσικής κατάστασης απευθείας με την εφαρμογή My Health IQ για κινητές συσκευές (για iPhone, Android).

Το My Health IQ υποστηρίζει επίσης πολλές από τις δημοφιλείς συσκευές και εφαρμογές καταγραφής φυσικής κατάστασης τρίτων κατασκευαστών. Μπορείτε να βρείτε τη λίστα των συσκευών που μπορούν να συνδεθούν εδώ:
• εφαρμογή My Health IQ για κινητές συσκευές (iPhone, Android): Καταγραφή -> Συσκευές/Εφαρμογές Καταγραφής
• διαδικτυακή πρόσβαση μετά τη σύνδεση: Καταγραφή -> Συσκευές/Εφαρμογές Καταγραφής

Τέλος, μπορείτε να συνδέσετε βραχιόλια καταγραφής καρδιακού ρυθμού που λειτουργούν με χαμηλή στάθμη ενέργειας Bluetooth (BLE) με την εφαρμογή My Health IQ

Γιατί κάποιες φορές τα δεδομένα της καταγεγραμμένης δραστηριότητας και η ενέργεια που έχω καταγράψει με συσκευές ή εφαρμογές τρίτων διαφέρουν στο My Health IQ;

Το My Health IQ συνδέεται με πολλές δημοφιλείς συσκευές και εφαρμογές καταγραφής φυσικής κατάστασης τρίτων κατασκευαστών.

Είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι το My Health IQ ενοποιεί μόνο ανεπεξέργαστα δεδομένα, όπως βήματα, καρδιακό ρυθμό κ.λπ. από συσκευές και εφαρμογές τρίτων. Ο υπολογισμός των μοντέλων ενέργειας και της καύσης θερμίδων πραγματοποιείται από το My Health IQ, καθώς είναι σημαντικό να διατηρηθεί μια συνέπεια στο My Health IQ όσον αφορά τον τρόπο υπολογισμού των προπονήσεών σας στις διάφορες πηγές καταγραφής της φυσικής κατάστασης. Καθώς οι προμηθευτές συσκευών και εφαρμογών καταγραφής χρησιμοποιούν διαφορετικά μοντέλα ενέργειας, δημιουργούνται διαφορές μεταξύ των δεδομένων τους και των δεδομένων που εμφανίζονται στο My Health IQ.

Δεν υπάρχει κάποιο καθολικό πρότυπο για τον υπολογισμό της μετατροπής ενέργειας με βάση τον αριθμό βημάτων. Υπάρχουν πολλά μοντέλα τα οποία διαφέρουν, μεταξύ άλλων, όσον αφορά τα δεδομένα εισόδου που χρησιμοποιούνται και, επίσης, την ποιότητα των αποτελεσμάτων. Τα απλά μοντέλα λαμβάνουν υπόψη μόνο τον αριθμό των βημάτων, ενώ πιο περίπλοκα μοντέλα λαμβάνουν επίσης υπόψη στοιχεία εισόδου, όπως την ταχύτητα και τη διαδρομή.

Για ποια smartphones είναι διαθέσιμη η εφαρμογή My Health IQ;

Η εφαρμογή My Health IQ για κινητές συσκευές είναι διαθέσιμη για smartphone iPhone και Android.

Ωστόσο, οι χρήστες άλλων smartphone (π.χ. Windows Phone, BlackBerry) μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν το My Health IQ στη web version.

Τι σημαίνει το ακρωνύμιο MET;

Το MET (μεταβολικό ισοδύναμο μιας εργασίας) είναι ένα μέτρο εκτίμησης του ενεργειακού κόστους μιας φυσικής δραστηριότητας, ανεξαρτήτως βάρους, όπου 1 MET = 1 kcal/kg/h. Είναι επίσης γνωστό ως “κανονικοποιημένη ενέργεια”. Αυτή η μέτρηση εισήχθη από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ της Καλιφόρνια και χρησιμοποιείται παγκοσμίως για πάνω από 30 χρόνια.

Οι τιμές MET που χρησιμοποιούνται στο My Health IQ βασίζονται στη Συλλογή Φυσικών Δραστηριοτήτων (Compendium of Physical Activity) που έχει συνταχθεί από το Πανεπιστήμιο Στάνφορντ:
https://sites.google.com/site/compendiumofphysicalactivities/

Μπορώ να διαγράψω τον λογαριασμό μου;

Εσείς ελέγχετε τα δεδομένα σας, επομένως, φυσικά μπορείτε να διαγράψετε τον λογαριασμό σας ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

• εφαρμογή My Health IQ για κινητές συσκευές (iPhone, Android): Προφίλ -> Ρυθμίσεις -> Ρυθμίσεις Πλατφόρμας -> Πραγματοποιήστε κύλιση προς τα κάτω και κάντε κλικ στην επιλογή “Διαγραφή του Λογαριασμού Σας”

Θα πρέπει να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασής σας για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή του λογαριασμού σας. Μόλις επιβεβαιώσετε τη διαγραφή, ο λογαριασμός σας θα απενεργοποιηθεί αμέσως και τα δεδομένα σας δεν θα είναι πλέον ορατά.

Κατεβάστε το My Health IQ

Ζήστε έξυπνα, ζήστε καλύτερα!